Aktualności

Czy sprzedaż kilku działek jest prowadzeniem działalności gospodarczej?

Sporo wątpliwości wywołuje kwestia opodatkowania sprzedaży kilku działek przez osobę fizyczną. Czy jest to prowadzenie działalności gospodarczej?

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza to wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Urzędy skarbowe przyjmują, że podział nieruchomości na kilka działek i ich sprzedaż jedna po drugiej stanowi prowadzenie działalności w  myśl ustawy o VAT.

Jednak sądy administracyjne zajmują w większości w tej sprawie inne stanowisko. Np. w wyroku z 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, iż dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług – uznał NSA.

NSA podkreślił we wskazanym wyżej wyroku, że zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można bowiem pominąć, że pod pojęciem "handel" należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży.

W konsekwencji jeśli urząd skarbowy uzna sprzedaż działek za prowadzenie działalności gospodarczej, warto odwołać się do sądu administracyjnego od takiej decyzji, czy też interpretacji podatkowej.

 

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest umową zawieraną pomiędzy pośrednikiem a jego klientem. W umowie tej klient powierza nieruchomość do sprzedaży, a pośrednik zobowiązuje się do pośredniczenia w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości (doprowadzenia do zawarcia umowy). Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa.
Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

 
Wynagrodzenie pośrednika określone jest z reguły procentem od ceny sprzedaży. Wynagrodzenie to na polskim rynku nieruchomości oscyluje w granicach 2-3% ceny sprzedaży, a w przypadku pośrednictwa przy wynajmie jest to często wysokość czynszu najmu.

W praktyce wyróżnia się umowy pośrednictwa otwartą i na wyłączność. Umowa otwarta umożliwia klientowi podpisanie umów z kilkoma pośrednikami. W odróżnieniu od niej umowa na wyłączność powoduje, że klient nie może zawrzeć kolejnej umowy pośrednictwa z innym pośrednikiem. Zatem pośrednik, który zawarł umowę na wyłączność będzie jedynym pośrednikiem, który będzie oferował daną nieruchomość do sprzedaży. W przypadku poszczególnych pośredników spotykamy się też z rożnymi wersjami umowy otwartej jak i na wyłączność i z różnym określeniem uprawnień klienta do samodzielnego poszukiwania kontrahenta. W 2014 r. weszły w życie ważne zmiany wprowadzone w ramach deregulacji dostępu do zawodów. W sposób znaczący zmieniły się dotychczasowe regulacje dotyczące świadczenia usług i wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej wykonywanie zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie wymaga już konieczności uzyskania licencji. Ustawa deregulacyjna całkowicie zlikwidowała licencję pośrednika .Jednak pośrednicy posiadający licencję informują o tym fakcie.

Ile kosztuje zakup mieszkania na rynku wtórnym? Warto zaznaczyć, że rynek wtórny to zakup mieszkania używanego, najczęściej od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Rynek pierwotny natomiast to zakup mieszkania nowego, od dewelopera. Koszty transakcyjne na rynku pierwotnym są niższe niż zakup na rynku wtórnym, aczkolwiek mieszkanie wymaga dodatkowych nakładów na wykończenie wnętrza, gdyż najczęściej jest oferowane w tzw. standardzie deweloperskim.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz w naszym biurze  Chata pod Tatrami w Zakopanem, zapraszamy

===================================

Zakopane to jedno z najbardziej rozwiniętych w Polsce rynków nieruchomości luksusowych. Klienci mogą korzystać z nowych inwestycji wyrastających  w okolicach centrum miasta , na widokowych działkach  a także z  oferty na rynku wtórnym.

Z naszych danych wynika, że ceny apartamentów na sprzedaż w zimowej stolicy są nawet o ponad 100 proc. wyższe od stawek średnich. Aktualnie wg Narodowego Banku Polskiego - średnie ceny nowych mieszkań  jest wyższa od ceny mieszkań z rynku wtórnego. Zakopanem cena z rynku pierwotnego to nawet wynoszą 12000 zł/mkw. Na rynku wtórnym jest to od 7800 zł od metra kwadratowego. W porównaniu do innych największych rynków mieszkaniowych Polski zakopiańskie ceny są dość wysokie. Jest tu wyraźnie drożej od średniej ceny w Polsce.

W ścisłym centrum deweloperzy z racji trudności w dostępie do terenów inwestycyjnych często są gotowi realizować inwestycje apartamentowe w już istniejących obiektach, zwłaszcza w zabytkowych/historycznych obiektach. Takie nieruchomości po odrestaurowaniu mogą zyskać status prestiżowych jednak zmiana w przepisach bardzo często blokuje możliwość wydzielania odrębnych lokali z własną Księga Wieczystą ( są to przeważnie budynki o statusie domów jednorodzinnych).

Obecnie jednym z popularniejszych rejonów miasta, gdzie deweloperzy budują apartamenty na sprzedaż, jest właśnie obszar zbocza Antałówki , rejon Bachledzkiego Wierchu . Są to wręcz wymarzone lokalizacje pod apartamenty - z jednej strony pozostające blisko centrum, z drugiej piękny widok na całą  panoramę Tatr z Giewontem na czele.

Zapraszamy do zakupu. Wyłączna sprzedaż przez nasze biuro -Chata pod Tatrami .

Wielkość mieszkań

Te od deweloperów są przeciętnie większe o kilkanaście metrów od tych ze spółdzielni. Ci pierwsi mają na sprzedaż nawet lokale ponad stumetrowe. Drugie sprzedają mieszkania mniejsze, często kompaktowe. Prym wiodą kawalerki, lokale 2- albo 3-pokojowe. 70-metrowe mieszkania to w przypadku spółdzielni już rzadkość, podczas gdy u dewelopera taki metraż to ten przeciętny. Deweloper częściej też proponuje mieszkania dwupoziomowe.

Możliwość aranżacji

Lokale od dewelopera dają większe możliwości wykończenia. To dzięki temu, że klient dostaje do niego klucze, gdy lokal nie jest zaaranżowany. Wszystko zależy od potrzeb i upodobań nabywcy. Już właściwie na etapie budowy nowy właściciel mieszkania może (zwykle za dodatkową opłatą) prosić o przesunięcie np. ścianek działowych, montaż wanny zamiast brodzika albo odwrotnie czy miejsca na gniazdka elektryczne.

W grę wchodzi również inny rozkład mieszkania. Przykładowo, gdy spółdzielnia oferuje osobne kuchnie i pokoje, u dewelopera można wybrać: albo pokój z aneksem, albo oddzielną kuchnię i pokój. Możliwe są także inne rozwiązania różniące się od tych, które brygada od dewelopera zamierza realizować.

========================================

ZAINWESTUJ W ZAKOPANEM. Apartamenty z widokiem na panoramę Tatr wraz z Giewontem.

Zapraszamy do zapoznania się z nową inwestycją powstająca w Zakopanem. Rozpoczynamy sprzedaż . Apartamenty z pięknym widokiem na Panoramę Tatr w nowo powstającym budynku , w którym wszystkie apartamenty posiadają widokowe balkony lub tarasy ziemne. W budynku 9 miejsc postojowych w  przyziemiu ( garażu )dodatkowo płatne . Apartament o powierzchniach od  31,30 m2 do 63,70 m2 w stanie deweloperskim znajdują się od parteru , poprzez I i II piętro oraz poddasze.Apartamenty z balkonami a na parterze z tarasami ziemnymi.Przeważnie  apartament składa się z sypialni, salonu z aneksem  kuchennym i  łazienki oraz holu. Ogrzewanie centralne geotermalne. W sprzedaży apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami do wyboru. cena od 10 tyś zł do 12 000 zł netto/ m2 .Dla  zainteresowanych prześlemy rzuty oraz dokładne opisy. Do Krupówek 10 -15 minut spacerem. Widok na pasmo Tatr oraz Gubałówkę. Dojazd drogą asfaltową oraz utwardzona kostką betonowa.
kontakt do biura: chatapodtatrami@gmail.com

Tel. 606 701 770, 601 347 277

Zapraszamy

=================================

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu ( np. z usługowego na mieszkalny  )

Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć, w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 

Zmianę sposobu użytkowania lokali należy zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania lokalu.

Przepis art. 71 ust. wymienia wymagane załączniki do zgłoszenia. Jednakże niektóre z nich będą zbędne w przypadku lokalu użytkowego, który zamierza się zaadaptować na mieszkanie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

3) oświadczenie, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

Jak należy wnioskować z treści art. 71 ust. 2 pkt 6) przepisy szczególne mogą stawiać dodatkowe wymagania. W tym zakresie radzimy zwrócić się o udzielenie informacji do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, aby uzyskać pewność, iż zostały dopełnione wszelkie formalności.

Kodeks budowlany na ukończeniu. Koniec z niespodziankami w sąsiedztwie

Z jednej strony resort budownictwa łagodzi propozycje zmian w przepisach o wuzetkach, a z drugiej w tym samym czasie przedstawia projekt zmierzający do ich całkowitej eliminacji.

– Będziemy teraz spotykali się z przedstawicielami poszczególnych resortów, z przedsiębiorcami, deweloperami, architektami, inżynierami, urbanistami i na konkretnym tekście dyskutowali o jego brzmieniu, by w I kwartale 2018 r. mógł on wejść do Sejmu – zapowiada wiceszef MIB Tomasz Żuchowski.

Koniec wuzetek

Jednym z głównych założeń kodeksu ma być uporządkowanie ładu przestrzennego. Ministerstwo zapowiada koniec niekontrolowanej rozbudowy i tego, że budujący czy też kupujący dom mieszkańcy nie wiedzą, co za jakiś czas wyrośnie za ich płotem. Sposobem na to ma być całkowita likwidacja decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których dzisiaj przeprowadza się wiele inwestycji.

Zakup apartamentu wraz z obsługą jego wynajmu to intratny sposób lokowania nadwyżek kapitału. Taka inwestycja może być opłacalna również od strony podatkowej, ale trzeba to zaplanować już na etapie negocjacji umowy z deweloperem.

W zasadzie jest to inwestycja w apartament hotelowy: w budynku o wysokim standardzie kupujemy lokal przeznaczony na tzw. wynajem krótkoterminowy. Wszystkie lokale w apartamentowcu zwykle dzierżawi od właścicieli tzw. operator – profesjonalny zarządca obiektu, który oprócz utrzymywania budynku w należytym stanie zapewnia i obsługuje wynajem prywatnych apartamentów. Zarówno sam lokal jak i cały budynek jest wykończony i wyposażony według koncepcji operatora, co zapewnia jednolitość oferty dla turystów. Sam inwestor nie ma również swobody w korzystaniu ze swojego lokalu przynajmniej przez kilka lat, ale za to  otrzymuje od operatora ustalone z góry pieniądze z wpływów za jego wynajem. Więcej:http://www.rp.pl/artykul/749861-Inwestycja-w-apartamenty-na-wynajem--jak-planowac-podatki--by-zyskac-wiecej.html , nasze biuro poleca firmę Raka Travel , więcej na www.rakatravel.com
 
 

 

1. Wybór mieszkania

Współczesne mieszkania deweloperskie dają duże możliwości pod względem metrażu, lokalizacji i rozplanowania pomieszczeń. Jednak przy kupnie mieszkania wielu z nas musi liczyć się z ograniczeniami finansowymi. Jeśli nie dysponujemy środkami wystarczającymi na sfinansowanie zakupu całego mieszkania, najpierw sprawdźmy zdolność kredytową. Dopiero wtedy będziemy mieli realny obraz, na jakie mieszkanie nas stać. Natomiast kwestie bardziej szczegółowe zależą już od naszych preferencji, stylu życia i planów na przyszłość. Więcej:http://www.nieruchomosci-online.pl/porady/zakup-nowego-mieszkania-krok-po-kroku-3593.html

 

 

23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli. Były to jedne z najszerszych konsultacji publicznych projektu rządowego w tej kadencji prowadzone od września 2016 r


 

Jak ustaliła Rzeczpospolita Tomasz Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał wczoraj właśnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Akt wprowadza wiele ważnych zarówno dla branży, jak i statystycznego Kowalskiego zmian.

Przesądza m.in. o minimalnej powierzchni mieszkania. Te nie będzie mogło być już mniejsze niż 25 m2.W przypadku budynków wielorodzinnych zrezygnowało z obowiązku projektowania w łazienkach miejsc na pralkę i pojemnik na brudną bieliznę. Nowe przepisy zakładają, że mieszkanie - oprócz pomieszczeń mieszkalnych - powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

Więcej informacji: „Od 1 stycznia 2018 r. budowanie na nowych zasadach"

.Rolnicy też muszą czekać ze sprzedażą ojcowizny

Kto chce sprzedać bez PIT zwrócone mu przez państwo gospodarstwo rolne, należące wcześniej do rodziców, musi poczekać aż upłynie pięć lat od wydania decyzji o zwrocie – orzekł NSA.Spór w tej sprawie toczył z fiskusem mężczyzna, który w 2012 r. sprzedał dwie działki. Pierwotnie należały one do jego rodziców. W latach 70. przekazali je oni państwu w zamian za rentę, ale nadal je użytkowali. Po śmierci rodziców syn dalej prowadził .Więcej: gospodarstwo. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1086730,sprzedaz-gospodarstwa-rolnego-bez-pit.html

 

 

 

Pierwokup gruntu ze stojącymi wodami śródlądowymi

Pierwokup gruntu z wodami śródlądowymi

Właściciele gruntów, na których znajdują się stojące wody śródlądowe oraz osoby planujące zakup tego typu nieruchomości muszą liczyć się z nowymi ograniczeniami w obrocie. Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z przepisami nowego Prawa wodnego zacznie obowiązywać prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w zakresie powyższych nieruchomości. Dodatkowym problemem jest niepewność czy przepisy znajdą zastosowanie również do umów przedwstępnych oraz zobowiązujących zawieranych przed dniem wejścia w życie nowego Prawa wodnego, gdyż nowe Prawo wodne nie zawiera żadnych szczegółowych regulacji w tym zakresie.Właściciele gruntów, na których znajdują się stojące wody śródlądowe oraz osoby planujące zakup tego typu nieruchomości muszą liczyć się z nowymi ograniczeniami w obrocie.

Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z przepisami nowego Prawa wodnego zacznie obowiązywać prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w zakresie powyższych nieruchomości. Dodatkowym problemem jest niepewność czy przepisy znajdą zastosowanie również do umów przedwstępnych oraz zobowiązujących zawieranych przed dniem wejścia w życie nowego Prawa wodnego, gdyż nowe Prawo wodne nie zawiera żadnych szczegółowych regulacji w tym zakresie.

Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018

Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku stanowi zasadniczą zmianę w zakresie polityki państwa dotyczącej gospodarowania wodami. Wprowadza ono m.in. nową instytucję w postaci oceny wodnoprawnej. Instytucja ta ma na celu weryfikację potencjalnych skutków w przypadku przedsięwzięć mogących wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych, np. w zakresie korzystania z usług wodnych, wykonywania urządzeń wodnych czy też robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Pierwokup gruntów z wodami śródlądowymi

Od 1 stycznia 2018 roku zasadnicze znaczenie będzie miało ustalenie, czy dany zbiornik wodny, który znajduje....., więcej https://www.wizjerprawny.pl/porada/pierwokup-gruntu-ze-stojacymi-wodami-srodladowymi/

 

 
Zakup mieszkania na rynku wtórnym można przeprowadzić jedynie na podstawie aktu notarialnego sprzedaży. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, nie można przenieść (poprzez sprzedaż) własności nieruchomości bez formy aktu notarialnego. Taka czynność zostałaby uznana za nieważną i dlatego nie może być podstawą zmian w Księdze Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Więcej informacji:
https://www.okolica.pl/article/jakie-dokumenty-do-aktu-notarialnego-sprzedazy-bezpiecznego-zakupu-mieszkania
 
 
 
 
Posiadacze mieszkań w blokach muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami wielorodzinnymi nie zostało automatycznie, z mocy prawa zamienione we własność od 1 stycznia 2017 r. Prawdopodobnie jednak stanie się to już w ciągu najbliższego półrocza.
 
Kupno mieszkań w Zakopanem miało być sposobem na życie. Młodzi ludzie zaraz po ślubie przyjechali pod Tatry, gdzie (przy wsparciu kredytem) nabyli kilka lokali w właśnie ukończonym kompleksie luksusowych apartamentowców. W jednym z nich mieli mieszkać, resztę wynajmować turystom. W teorii wydawało się to bajką... Niestety, minęły trzy lata, a młodzi ledwo wiążą koniec z końcem. Wszystko przez to, że najbardziej luksusowe apartamenty w Zakopanem okazały się "tonącym okrętem". Więcej :http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/932980,zakopane-apartament-dla-bogaczy-tonie,id,t.html

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/932980,zakopane-apartament-dla-bogaczy-tonie,id,t.html

 

W ostatnich tygodniach stosunkowo często pojawiają się informacje o rekordowej liczbie mieszkań sprzedanych na polskim rynku. Warto zatem sprawdzić czy obecne ceny naprawdę są atrakcyjne, a także jakie perspektywy rysują się przed polskim rynkiem nieruchomości.można zauważyć, że ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym notują niewielkie wzrosty. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż realna inflacja jest wyższa, można stwierdzić, że koszt zakupu mieszkania spada. Będzie to dobrze widoczne przy porównaniu cen mieszkań oraz przeciętnych wynagrodzeń.

Przed kupnem działki sprawdź ukształtowanie terenu

Z reguły decyzję o zakupie konkretnej działki podejmujemy kierując się ceną gruntu. Biorąc pod uwagę, że planuje się również budowę domu, warto pamiętać o rozsądnym gospodarowaniu pieniędzmi na kupno działki. Oglądaj tylko te działki, które mają odpowiednią wielkość. Więcej informacji uzyskasz w naszym biurze Chata pod Tatrami, pomożemy w odpowiednim zakupie działki budowlanej. Zapraszamy.

Kupno działki budowlanej czy rolnej, nieraz jest trudniejsze niż kupno mieszkania. Zanim podpiszesz umowę kupna musisz zwrócić uwagę na kilka szczegółów, dzięki którym unikniesz późniejszych problemów.

 

 

 

Zakup mieszkania to proces nieco bardziej skomplikowany, niż sobotnia wyprawa do marketu. Wybieramy miejsce, w którym będziemy spędzać czas my i nasza rodzina , lub pobierać pożytki z najmu. Zastanówmy się więc, na co powinniśmy zwracać uwagę podczas poszukiwań wymarzonego mieszkania czy apartamentu. Jakie czynniki będą wpływać zarówno na komfort naszego życia, jak też pozwolą za jakiś czas sprzedać lub wynająć nasze lokum, jeśli zdecydujemy się na przeprowadzkę.

    W każdym mieście jedne dzielnice uważane są za „dobre”, inne mają nieco gorszą reputację. Oczywiście ta opinia ma wpływ na ceny mieszkań. Nasz pracownik chętnie poradzi w tej kwestii, zapraszamy do naszego biura obrotu nieruchomościami .

 
Zakup używanego mieszkania wydaje się o wiele bezpieczniejszą transakcją niż kupno lokalu od dewelopera. Mieszkanie już istnieje, można je obejrzeć i dokładnie sprawdzić jego stan na przykład przy pomocy rzeczoznawcy. Niekiedy jednak ukryte pozostają ryzyka prawne związane z nabyciem lokalu na rynku wtórnym.

Kto jest właścicielem?

W pierwszej kolejności warto upewnić się, iż sprzedający faktycznie posiada pełnię praw do oferowanego nam lokalu. Więcej dowiesz sie u nas w biurze. Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo, zapraszamy.

 

Nieruchomości niemal od zawsze traktowane są jako dobra i bezpieczna lokata kapitału. Zazwyczaj zakup mieszkania oznacza zyski w przyszłości, choć oczywiście nie bez znaczenia jest rodzaj nieruchomości.

Szczególnie zyskowne okazują się luksusowe apartamenty, które nie tracą na wartości nawet w czasach kryzysu finansowego

.Na rynku jest wiele apartamentów, które w ogóle nie odpowiadają standardom zarezerwowanym dla nieruchomości z segmentu premium. Apartamentem na pewno nie jest mieszkanie o powierzchni 40 m2, w mało prestiżowej lokalizacji, w zwykłym bloku o nieco podwyższonym standardzie.

 

Spór z sąsiadem o granicę działki. Jak sprawdzić granicę działki?

Spór o granicę działki to chyba najbardziej typowy konflikt z sąsiadem. Dlatego przed kupnem działki należy zwrócić uwagę, czy ogrodzenie postawione przez sprzedającego bądź sąsiada stoi prawidłowo wzdłuż granicy, czy też nie obejmuje kawałka położonej obok działki. Jak zatem sprawdzić granicę działki?

 

 

Jak wybrać mieszkanie pod inwestycję?​

Pierwsza myśl , to "kupujemy tanio”, okazję, ofertę „spod lady” i już intratna inwestycja gotowa! Kupując mieszkanie w celach inwestycyjnych, należy kierować się rentownością przyszłej inwestycji. O rentowności inwestycji w nieruchomość mieszkaniową w Zakopanem i okolicy  zdecydują: wzrost wartości nieruchomości, uzyskane przychody z najmu a szczególnie z krótkotrwałego wynajmu apartamentu turystom oraz koszty utrzymania lokalu. Więcej na ten temat opowiemy przy okazji oferowania i prezentacji  mieszkań czy apartamentów w sprzedaży /kupnie. Zapraszamy.

Nabycie nieruchomości a uzyskanie prawa własności

Nie każde nabycie nieruchomości następuje w momencie uzyskania prawa własności. Przykładem może być przesunięcie prawa własności z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego. W takim przypadku przesunięcie to nie będzie wyznaczało początku 5 letniego terminu, w którym sprzedaż takiej nieruchomości obwarowana jest koniecznością zapłaty podatku PIT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r.
https://www.krn.pl/orzecznictwa/nabycie-nieruchomosci-a-uzyskanie-prawa-wlasnosci,659
 

Czym jest służebność gruntowa i po co się ją ustanawia​

Służebność gruntowa jak tłumaczy Klientowi pracownik biura nieruchomości Chata pod Tatrami w Zakopanem, to instrument prawny poprawiający sytuację właściciela nieruchomości, który nie może w pełni korzystać z prawa własności (np. nie może dostać się bezpośrednio z drogi publicznej na własną działkę). Ustanowienie służebności gruntowej wymaga co najmniej dwóch nieruchomości. Jedna z nich jest tak zwaną nieruchomością władnącą (jej właściciel korzysta ze służebności), a druga nieruchomością obciążoną (jej właściciel musi tolerować służebność).Biuro Chata pod Tatrami - nieruchomości w Zakopanem poleca artykuł na ten temat  :

http://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/10022-czym-jest-sluzebnosc-gruntowa-i-po-co-sie-ja-ustanawia

 

Kościelisko - obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Biuro nieruchomości Chata pod Tatrami w Zakopanem zaprasza do zapoznania się z tekstami i rysunkami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania :

tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko z 2001 r.doc 

tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko z 2003 r.pdf 

Biuro pośrednictwa w  obrocie nieruchomościami  Chata pod Tatrami w Zakopanem, zaprasza wszystkich Klientów chętnych zakupić działkę budowlana w Kościelisku do zapoznania się z wytycznymi Planu miejscowego , na stronę BIP , http://bip.malopolska.pl/ugkoscielisko/Article/id,229728.html

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasto Zakopane

Miasto Zakopane została podzielona na 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o czym warto wiedzieć , informuje biuro nieruchomosci Chata pod Tatrami w Zakopanem , które posiada obszerną bazę ciekawych ofert domów, działek oraz mieszkań ( apartamentów) w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura Chata pod Tatrami  w Zakopanem Klientów poszukujących działek budowlanych do kupna/sprzedaży , służymy radą i pomocą. Posiadamy bogate doświadczenie na zakopiańskim i nie tylko zakopiańskim rynku

ALFABETYCZNY REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z ODNOŚNIKAMI DO TEKSTÓW I RYSUNKÓW PLANÓW  znajdziecie Państwo pod adresem http://mzakopane.e-mapa.net jest dostępny portal mapowy zawierający podstawową informację o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych. Serwis nie obejmuje pełnej treści planów i może służyć jedynie do celów poglądowych!

Bezpośrednie odnośniki do uchwał:http://www.zakopane.eu/plany-zagodpodarowania-przestrzennego/miejscowe-plany-zagodpodarowania-przestrzennego

 

Chata pod Tatrami-nieruchomości przybliża problem jaki powstaje przy kupnie domu ,mieszkania ( apartament) lub  działki , które  były wykorzystywane przez Sprzedającego pod działalność gospodarczą ( podatek od usług ), a Kupujący chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe ( niższy podatek). Zapraszamy do zapoznania się z krótkim wyjaśnieniem.

O charakterze - mieszkalnym lub firmowym - budynku i gruntu decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Co ciekawe, co do zasady nie prowadzi jej wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta), ale starosta powiatowy, choć przepisy pozwalają również na przekazanie im tego zadania.

Natomiast wójt przy ustalaniu podatku od nieruchomości jest związany zapisami w ewidencji gruntów i budynków. Problemy Klienta Kupującego wzięły się z tego, że umieszczone tam informacje są nieaktualne - zwłaszcza jeśli chodzi o budynek. Z opisu można wnioskować, że grunt i budynek były związane z działalnością gospodarczą, zanim je kupił, a wójt, w decyzji błędnie przyjął, że nadal tak jest.

Grunt obecnie jest sklasyfikowany jako rolny, a więc powinien zostać opodatkowany podatkiem rolnym, a nie od nieruchomości, i to według najwyższej stawki. Z tego powodu Klient może złożyć odwołanie od decyzji wójta i dowodzić w nim, że nie jest już zajęty na działalność.

Drugi, poważniejszy problem dotyczy opodatkowania budynku. Zakup, a następnie zmiana jego przeznaczenia i przebudowa powinny zostać odnotowane w ewidencji gruntów i budynków, ale z niewiadomych przyczyn tak się nie stało. Niestety, takie sytuacje zdarzają się.Powstaje więc problem, co może zrobić Klient kupujący, aby zapłacić niższy podatek - według stawek właściwych dla obecnego stanu i charakteru budynku. Jeśli jest sklasyfikowany jako związany z działalnością (np. w ewidencji jest to budynek handlowo-usługowy), to nie wystarczy złożenie odwołania od decyzji wójta. Ta droga będzie nieskuteczna. Wielu podatników postąpiło już w ten sposób, ale sądy zwracają uwagę, że gminne organy podatkowe (np. wójt) są związane zapisami w ewidencji gruntów i budynków. To w niej tkwi sedno problemu

 

​Czy po 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie kupno działki budowlanej?

Działki, dla których nie ma planu zagospodarowania będą podlegały nowej ustawie.

Nieruchomością rolną bowiem jest w rozumieniu ustawy nieruchomość, na której może być prowadzona działalność rolnicza w tym także np. ogrodnicza, działu specjalnego produkcji rolnej.

Skoro zatem działka będzie wpisana do ewidencji gruntów jako np. rola IV klasy, notariusz będzie zmuszony przestrzegać wymogów tej ustawy.Dopiero zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym wytyczenie budynku przez geodetę na placu budowy ( po wydaniu pozwolenia na budowę ) podlega ujawnieniu w ewidencji działki jako działki budowlanej. Dopiero z tą chwilą dla notariusza ( na pewno nie dla każdego) będzie wiadomym, iż nieruchomość utraciła swój status jako ziemi rolnej a może być traktowana jako ziemia budowlana ( może być o to trudno w sytuacji budowy na działce 0.5 ha budynku zajmującego jedynie np. 100m2). Więcej : http://wywlaszczeniablog.pl/czy-po-1-stycznia-2016r-mozliwe-bedzie-kupno-dzialki-budowlanej/

Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości ( mieszkania, domu, działki budowlanej, rolnej )

Okolicznością decydującą o zwolnieniu z podatku jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe.

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny gdy czas między darowizną a sprzedażą nie wynosi więcej niż 5 lat, podlega opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym. Jednakże należy przeanalizować, czy zysk ze sprzedaży mieszkania ( apartamentu )zostanie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką, na budowę domu (budynku mieszkalnego), także gdy stanowi współwłasność podatnika i jego małżonki oraz kwoty wydatkowane na remont wybudowanego budynku mieszkalnego (o ile podatnik faktycznie w nim realizuje własne cele mieszkaniowe) stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego. Więcej na http://www.krn.pl/artykul/Zwolnienie-podatkowe-przy-sprzedazy-nieruchomosci,2745

Udział w spadku to nie udział w nieruchomości

Podatniczka, która sprzedała działkę rolna czy budowlana  rok po tym, jak otrzymała ją na własność od pozostałych spadkobierców, nie musi płacić PIT od sprzedaży - orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o kobietę, której mąż pozostawił po sobie spadek. W jego skład wchodziły m.in. liczne nieruchomości. Z chwilą śmierci męża w 2004 r. (data otwarcia spadku) kobieta odziedziczyła jedną czwartą udziałów w masie spadkowej. Innymi słowy, należała się jej tylko ćwierć udziałów we wszystkich nieruchomościach. Więcej na :http://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/1001517,udzial-w-spadku-to-nie-udzial-w-nieruchomosci.htm

Zakup działki budowlanej - o czym pamiętać

 
To oczywiste, że aby wybudować dom niezbędne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniej działki budowlanej. Musimy jednak pamiętać, że na konkretnej działce, mimo, że jest ona naszą własnością, nie zawsze wybudujemy dowolny dom. Wszystkie te informacje uzyskacie w naszym biurze Chata pod Tatrami nieruchomosci Zakopane . Z naszym biurem bezpiecznie kupisz działkę budowlaną .

Jaki lokal to apartament?

Luksusowe apartamenty to typ nieruchomości, które wśród mieszkań wyróżniają się lokalizacją, jakością wykończenia, wyposażenia i usług oferowanych w budynku lub na osiedlu, powierzchnią oraz rozkładem pomieszczeń.Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie powinien spełniać lokal mieszkalny, aby mógł zostać nazwany apartamentem jest jego odpowiedni rozkład. Więcej: https://luksusowemieszkania.pl/info,definicja-apartamentu

Chcesz kupić apartament w Zakopanem , Chata pod Tatrami- nieruchomosci ma duży wybór ,to musisz pamiętać ,że
każdy apartament powinien być elegancki i wytworny, a jednocześnie funkcjonalny i bardzo wygodny. Jego wykończenie musi charakteryzować się dbałością o najdrobniejszy detal. To najważniejsze charakterystyki, które odróżniają apartament od zwykłego mieszkania. A jakie jeszcze inne cechy definiują ten typ luksusowych lokali?
Kupno własnego mieszkania na ogół pociąga za sobą niebagatelne koszty. Dla wielu Polaków własne „M” jest marzeniem w zasadzie niemożliwym do zrealizowania, a to z uwagi na brak środków finansowych. Nie zawsze bank jest skłonny udzielić swoim klientom kredytu, za który mogliby nabyć własne mieszkanie, odpowiadające im wymaganiom.Decydując się na zakup mieszkania, koniecznie musimy zwrócić uwagę na szereg parametrów takiej nieruchomości. O tych parametrach chętnie poinformuje Kupującego przedstawiciel naszego biura Chata pod Tatrami, zapraszamy. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem